top of page

Mandala

Updated: Jun 12, 2023

Toto je príbeh o tom ako vzniká mandala.


Každý človek je ako symfónia, každý človek je ako umelecké dielo. Vo farbách a tónoch.

Mandala je koleso života, ktoré sa stále točí.

Človek v mandale je človek živý a farebný, ktorý žije svoj život.

Keď maľujem mandalu, používam algoritmus na výpočet farieb a počtu symbolov, ale aj tak je to koniec-koncov intuitívny proces. Keď maľujem, toho človeka a jeho energiu cítim, vnímam. To aký je, aké má poslanie, čomu sa má otvoriť.

Mandala pôsobí bez ohľadu na to, či človek vie navnímať, čo je do nej zakomponované. Pôsobia farby, pôsobí harmónia a súzvuk.

Ako každé umenie, ako každý tvorivý proces majú liečivý potenciál, tak aj mandaly. Pôsobia medzi nebom a zemou a pohýnajú veci vpred. Tým správnym smerom.

Vnímaj farby, vnímaj súhru, tak ako vnímaš farby života a jeho príbehy.Mandala je svet v dokonalej rovnováhe, vesmír, v ktorom všetky živé bytosti dosiahli absolútne a úplné osvietenie.
110 views

Recent Posts

See All

Babi

bottom of page