top of page
IMG_7128.jpg

Coaching

Životné zmeny, nové začiatky

Sebaláska, sebahodnota

Partnerstvo, intimita

Prevencia stresu a vyhorenia

Som Coach – životný poradca v supervízii.

Coach podobne ako učiteľ jogy je ako sprievodca v cestovnej kancelárii. Ty si vyberieš cieľ a destináciu a ja ti pomôžem sa tam dostať.

S coachingom som sa prvýkrát stretla počas mojej kariéry v korporáte. Na vlastnej koži som mohla skúsiť, aký je to dobrý nástroj, keď človek prechádza životnými výzvami a veľkými zmenami. Mala som tú česť byť sprevádzaná viacerými coachkami – ženami. Fascinovalo ma, ako ma prostredníctvom správnych otázok a rôznych techník dostali k tomu, aby som našla odpovede sama v sebe.

Takto totižto pracuje coach. Nedáva rady, nemanipuluje do svojich predstáv. Len trpezlivo počúva, dáva otázky, sprevádza, podporuje. Coach nie je psychológ ani psychoterapeut, smie však sprevádzať pri rôznych životných výzvach či zmenách, ak má na to oprávnenie a skúsenosti. Nesmie stanovovať diagnózy a nie je to lekár ani liečiteľ.

Prečo som sa rozhodla ísť touto cestou?

Vždy mala v sebe túžbu bádať v ľudskej duši a hľadať odpovede.

Veľakrát za mnou ľudia prichádzali jednoducho sa zdôveriť. Viem počúvať a hádam aj podporiť. Ale nemala som k tomu správne vzdelanie, aby som chápala, čo sa tam asi deje a čo ten človek skutočne potrebuje.

Joga mi dala prvý rámec a za tým prišlo vzdelávanie a postupné získavanie praxe v oblasti životného poradenstva. Vybrala som si inštitút vo Viedni a mám za sebou 2,5-ročné štúdium, ukončené skúškou a diplomovou prácou.

Štúdium pre mňa znamenalo nielen teoretické znalosti, ale aj intenzívnu sebareflexiu, sebarozvoj a sebapoznanie. Bez poznania samej seba je ťažko porozumieť druhým ľuďom.

Som Coach – životný poradca v supervízii.

Sprevádzam na základe intuície a životných skúseností. Mám rámec, ktorý mi dalo moje štúdium a oprávnenie vykonávať túto činnosť. Som na ceste, ktorá mi dáva zmysel. S každým ďalším klientom sa neustále učím a rastie vo mne vďačnosť a pokora.

Pracujem na úrovni očí, nikto nie je viac ani menej. Ľudskosť, autenticita, láskavosť sú moje hodnoty. Každý má svoje tempo, niekto príde k odpovedi veľmi rýchlo, iný potrebuje svoj čas.

Dôvera a diskrétnosť – pravidlo číslo jedna. Všetko, čo odznie v rámci poradenstva, je dôverné a ochrana osobných údajov je absolútna nevyhnutnosť.

Moje vzdelanie a skúsenosti v oblasti sprevádzania ľudí:

Lebens- und Sozialberatung, CoachingYou® Trainingszentrum, Vienna

Paar- Familien- und Sexualberatung, CoachingYou® Trainingszentrum, Vienna

Praktikum St. Elisabeth Stiftung Vienna – poradenstvo pre tehotné ženy

Cenník

1 coaching strenutie
60 minut

Coaching online 60 EUR

Coaching live     80 EUR

Go-Coaching      80 EUR

Balíček
10 strenutí

Coaching online 500 EUR

Coaching live     650 EUR

Go-Coaching      650 EUR

Cena pre firmy – na základe vzájomnej dohody

bottom of page